Video­priručnici

Videok­lipovi s odgov­orima na česta pitanja naših članova. I nor­malni niz uputa o insta­laciji i admin­is­traciji pop­u­larnih CMS sus­tava kao što su Joomla i Wordpres.

Cloud Server

Svaki naš član dobiva svoj 8Core-​Cloud za brzu i efikasnu razm­jenu, kao i sig­urnosnu kopiju podataka s web-​hostinga te osobnog računala.

Word­press

Velika paleta “full-​premium” Wordpress-​predložaka s detaljnim uputama i videotutorijalima.

Joomla

Joomla, Word­press — Joomla, Joomla — Word­press. Vječni sukob mišl­jenja, a mi pak
mis­limo da je to samo stvar izb­ora i navike. Oba CMS
sus­tava dove­dena su do savršenstva.

Kratki uvod…

Evo za uvod mali videok­lip u pro­duk­ciji Car­neta koji kratko i jasno objašn­java kako funkcionira web-​adresa odnosno dom­ena. Većina vas koji želite web-​stranicu prvi se put sus­rećete s nekim
poj­movima kao npr: DNS, host­ing, dom­ena, CMS itd. To nije ništa čudno ni strašno, za sve pos­toji prvi put. Zbog toga smo se i okupili u tako lije­pom broju da bismo podi­jelili nešto znanja.

Istaknuti članovi…

Extreme enduro
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Bushido

8Core-​IT


OIB: 14484857067

IBAN: HR0223900011100974958

SWIFT: HPBZHR2X

Mail: info@​8​core.​eu